அருள்மிகு விஸ்வநாத சுவாமி திருக்கோவில், சிவகாசி - 626 123.


சிவகாசி சிவன் கோவிலின் கேட்பு - வசூல் - நிலுவை பட்டியல்

கேட்பு - வசூல் - நிலுவை பட்டியல்

அருள்மிகு விஸ்வநாத சுவாமி திருக்கோவிலின் சொத்துப் பதிவேடு (Property Register) மற்றும் மாதாந்திர கேட்பு - வசூல் - நிலுவை பட்டியல் (DCP) தமிழக அரசு ஆணைப்படி அன்பர்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது

Home | History | Services | Contact us

Poojas | Festivals | Annadhanam | Administration | Gallery

Arulmigu Viswanatha Swamy Temple - Sivakasi | Maintained by Maharaj Computers